🔸️ امکانات جدید :

 1. فرمان جدید ترسیم پخ برای انواع پی
 2. تشخیص خودکار بازشوها و تجزیه نوار طراحی در پی های نواری
 3. تخصیص خودکار زاویه  Local Axis Angle به پی های نواری

🔸️ امکانات جدید :

 1. فرمان جدید ترسیم میلگرد ریشه پله
 2. امکان ارسال اطلاعات میلگردهای ریشه پله و تقویتی برش پانچ به نرم افزارهای ترسیم نقشه
 3. امکانات سفارشی سازی دفترچه محاسبات :
  • تنظیم تصاویر بخش Header و Footer برای صفحه ابتدا و سایر صفحات
  • تنظیم محل قرار گیری شماره صفحه
 4. آیتم جدید دفترچه محاسبات :
  • جدول اطلاعات پروژه با گزینه های کاملا قابل تنظیم

🔸️ امکانات جدید :

 1. کدنویسی پایه ای جهت اتصال مستقیم به SAFE با روش API
 2. دریافت اطلاعات تنش خاک زیر پی با API ( که برای محاسبه دقیق برش پانچ ضروری میباشد)
  • نسخه های 20 و بالاتر SAFE قابل اتصال به API می باشند
  • پس از انجام تحلیل در SAFE از دکمه Read Safe Analyze Results در منوی ترسیم فونداسیون استفاده نمایید

 

 1. انجام دقیق تر محاسبات برش پانچ با نتایج منطبق با SAFE و محاسبه میلگردهای برشی
 2. ارسال محاسبات برش پانچ به دفترچه محاسبات مربوطه
 3. امکان سفارشی سازی Quick Access ToolBar و یادآوری تنظیمات در اجرای بعدی

🔸️ امکانات جدید :

 1. المان جدید میلگرد تقویتی برش پانچ و انجام خودکار محاسبات
 2. فرمان جدید تولید فایل خروجی جهت ارسال اطلاعات مدل به نرم افزارهای ترسیمی ایرانی
 3. اصلاح کدهای ارتفاعی مدل ارسالی به SAFE