قابلیتهای جدید:

  • مقطع غیر منشوری
  • امکان تجزیه خودکار نیروی زلزله ExAll و EyAll در صورت نیاز (به درخواست مهندس فرزاد رضایی)

(همه نسخه های پیشین از نسخه 1 در تابستان 1399 تا نسخه 4 در نوروز 1400)

با تشکر از همراهی و کمک های دوستان به ترتیب آشنایی :

  • دکتر محسن قمی
  • مهندس بهمن حسینی ( پیشنهاد بارگذاری تمام خودکار، متره، مقاطع فولادی و …)
  • مهندس سعید خانی
  • مهندس فرزاد رضایی

 

و پیشنهادات دوستان :