امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸گزینه خاک رس با محاسبه خودکار عدد پایداری جهت اعمال فشار جانبی خاک

🔸تغییر ساختار پنجره اعلام خطای عمومی و امکان کپی متن پیام به حافظه جهت ارسال به واحد پشتیبانی

🔸رفع باگهای گزارش شده

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸محاسبه و اعمال خودکار فشار خاک

🔸فشار استاتیکی خاک

🔸فشار دینامیکی خاک

🔸اثر تراز آب زیرزمینی

🔸تنظیم جنس متفاوت خاک در هر ضلع ساختمان

🔸اعمال فشار سربار متفاوت در هر ضلع ساختمان

🔸ترسیم هر نوع شیب و ارتفاع خاک در اطراف ساختمان

🔸تولید 4 حالت بار استاتیکی و 4 حالت بار دینامیکی خاک

🔸بازنگری در ترکیبات بار و تولید همه ترکیبات بار خاک

🔸تغییر محل تنظیم کد ارتفاعی روی پی به پنجره تنظیمات طبقات

با تشکر از:

تشکر از جناب دکتر علیرضا فاروقی بابت راهنمایی های فنی

تشکر از جناب دکتر محمد فرهمند نیا بابت ارسال منابع مفید

تشکر از جناب دکتر رضا سلطان آبادی بابت کتاب ارزشمندشان