قابلیتهای جدید:

 • انتخاب جهت گردش در حین ترسیم راه پله
 • بهبود عملکرد فرمان Offset در ویرایش همزمان چند طبقه
 • انتقال منوی پارامترهای حین ترسیم و ویرایش، به سمت راست پنجره

رفع باگ:

 • رفع ایراد زاویه زلزله دینامیکی در فایل تولید شده ایتبس ( با تشکر از مهندس علی مومن)

 

قابلیتهای جدید:

 • قابلیت تولید فایل Excel برای متره
 • فرمان جدید Round که میتواند مختصات گره های انتخاب شده را رند نماید

با تشکر از دوستان گرامی جناب دکتر محمد فرهمند نیا، جناب مهندس بهمن حسینی و جناب مهندس فرزاد رضایی

قابلیتهای جدید:

 • قابلیت متره مصالح سازه ای و غیر سازه ای

قابلیتهای جدید:

 • افزایش دو برابری سرعت در مدلسازی سه بعدی و همچنین پنجره مقطع ساز پیشرفته و …

اصلاحات:

 • رفع مشکل متریال Conc0 در مقاطع دال در ایتبس های جدید (به مقاطع دال در ایتبس های جدید، به صورت خودکار متریال Conc0 تخصیص نمی یافت) با تشکر از جناب مهندس منصور گریزی نصب

قابلیتهای جدید:

 • ایجاد ترکیب بار پوش کنترل تنش خاک
 • تغییر تنظیمات پیشفرض بارگذاری خودکار و عدم استفاده از بار LRED05
 • بهبود عملکرد پنجره نمایش خطاها ( دو حالت Error و Warning )

اصلاحات:

 • رفع مشکل Snap در پنجره سه بعدی
 • اصلاح ضرایب بار LRED05 و Live05
 • حذف خودکار بار از کف های Opening
 • رفع سایر ایرادات جزیی