امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸افزایش سرعت

🔸تغییراتی در بخش انتخاب هوشمند

رفع ایرادات:

🔸خروجی ترکیبات بار پوش به سیف

🔸اصلاح انتخابگر هوشمند بر اساس Group

🔸محاسبه تنش متوسط خاک و واژگونی

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸گزینه تنظیم ابعاد مش برای خروجی به فونداسیون

رفع ایرادات:

🔸رفع مشکل خروجی ترکیبات بار به ایتبس و سیف

 

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸زبانه جدید یافتن و گزارش خطاهای ترسیمی و مدلسازی

🔸تولید ترکیبات بار بر اساس تنظیمات بخش بارگذاری خودکار

🔸امکان انتخاب آیین نامه ACI-318-19 و یا ACI-318-14

🔸تغییر موقعیت و نحوه عملکرد بخش انتخاب و نمایش هوشمند المانها

🔸تولید انبوه مقاطع فولادی صلیبی

🔸انتقال ابعاد بار به فونداسیون بر اساس ابعاد ستونها

🔸امکان انتخاب نحوه انتقال بار پله به ایتبس همزمان با ترسیم پله

🔸بار از نوع Gravity Project فقط به سطوح شیبدار اعمال می شود

رفع ایرادات:

🔸رفع مشکلات گزارش شده خصوصا مشکل Save