امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸️ فرامین ترسیمی :

 1. فرمان ترسیم جادویی تیرها بر اساس موقعیت ستونها
 2. فرمان انتخاب گره های پای ستون و دیوار برای تخصیص سریع تکیه گاه
 3. عدم ترسیم ستون و دیوار زیر طبقه Base جهت پرهیز از خطا
 4. گزینه up story برای ترسیم دیوار برشی روی طبقه همکف

🔸️ رفع ایرادات گزارش شده :

 1. رفع مشکل خروجی گرافیکی دفترچه محاسبات برش پانچ و متره
 2. رفع مشکل هایلایت Elevation در صورت مخفی سازی Grid ها
 3. بهبود عملکرد Snap روی dwg

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸️ بخش خطوط Grid  :

 1. بهبود و تکمیل ابزار Grid برای انواع سیستمهای دکارتی و قطبی
 2. هایلایت هر Grid هنگام نمایش Elevation مربوطه
 3. امکان انتخاب Elevation فعال، با کلیک روی حباب دایروی خط Grid در پنجره گرافیکی

🔸️ فرامین ترسیمی :

 1. بهبود عملکرد ابزار Object Snap برای پس زمینه dwg اتوکد ( برای پرهیز از خطا، اولویت پرش موس با خطوط غیر dwg می باشد)
 2. امکان جدید در فرمان Offset برای انتحاب المان خطی و سپس کلیک روی پلان و انجام آفست تا محل کلیک
 3. نوارهای طراحی لایه B دارای زاویه پیش فرض 90 درجه می باشند.

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸️بخش خطوط Grid :

 1. فرمان جدید ترسیم خطوط Grid مورب و شکسته
 2. فرمان جدید ترسیم سریع آکسها با کلیک روی موقعیت هر ستون
 3. امکان مرتب سازی نام خطوط Grid بدون تغییر در مشخصات دیگر آنها
 4. امکان ترسیم Elevation سازه بر اساس انواع خطوط Grid ساده یا مورب

🔸️بارها :

 1. امکان تولید ترکیبات بار دینامیکی ( قبلا هر بار دینامیکی باید به یک بار استاتیکی لینک شود)
 2. فرمان ایجاد خودکار Load Case بر اساس Load Pattern
 3. فرمان اصلاح نام Load Case ها بر اساس Load Pattern های وابسته

🔸️گزینه های جدید انتخاب المانها بر اساس :

 1. انتخاب بر اساس درصد میلگرد ستونها
 2. انتخاب بر اساس ضریب بازشوی دیوارها

🔸️سایر :

 1. افزایش سرعت نرم افزار با پردازش موازی
 2. امکان ویرایش زبان، کلمات و رنگ نوشته های دکمه ها و فیلدهای داخلی در بخشهای مختلف نرم افزار
 3. نمایش جهت دال وافل یکطرفه
 4. حذف گزینه غیر ضروری انجام تحلیل دینامیکی از پنجره تنظیمات زلزله
 5. مرتب سازی لیست مقاطع
 6. اصلاح منوی فایل
 7. اضافه شدن دکمه Help به پنجره های فرعی
 8. رفع مشکل بکاپ خودکار بر اساس تایمر