تغییرات :

🔸امکان فعالسازی نسخه دمو (رایگان) فونداسیون تا ابعاد 18 در 18 متر بر اساس کد معرف

🔸بهبود عملکرد فرمان Rotate با قابلیت تکثیر چندتایی

🔸بهبود عملکرد فرمان Mirror

🔸بهبود خروجی برش پانچ

تغییرات :

🔸ابزار اندازه گذاری هوشمند

🔸فرمان Rotate با قابلیت تکثیر چندتایی

🔸فرمان Mirror

🔸بهبود عملکرد

تغییرات :

🔸امکان محاسبه برش پانچ و ارائه دفترچه محاسبات آن

🔸امکان ترسیم صفحه کف ستون جهت محاسبه دقیق برش پانچ

🔸امکان محاسبه برش پانچ دیوار برشی

🔸تنظیم و معرفی محیط بحرانی پانچ در فایل Safe

🔸ناحیه بندی خودکار پی با سختی متغیر خاک و تعداد دلخواه

🔸امکان تنظیم دستی بار معادل دیوار تیغه

🔸امکان حذف بار برف

🔸ضرایب نامعینی متفاوت در دو راستا جهت تولید ترکیبات بار

🔸امکان تخصیص نام غیر استاندارد برای شبکه Grid

🔸فعال شدن خودکار زبانه های پنجره Properties

🔸رفع مشکل کپی المانهای Opening در پی

 

با تشکر از دوستانی که همراه بودند خصوصا جناب مهندس سلیمی