نرم افزار روی یک سیستم نصب شده و توسط یک کد منحصر به فرد فعالسازی می گردد. کد فعالساز وابسته به مادربورد سیستم می باشد لذا به تغییر سیستم عامل یا هارد درایو و … حساس نمیباشد.
تغییر سیستم کامپیوتر با پرداخت 20 درصد هزینه نرم افزار مقدور می باشد ولی در چنین شرایطی توصیه می شود با پرداخت اختلاف قیمت، قفل سخت افزاری تهیه گردد.