نرم افزار علاوه بر اینکه روی یک سیستم با قفل نرم افزاری به صورت ثابت فعالسازی میگردد، با در اختیار داشتن یک قفل USB و اتصال آن به هر سیستم کامپیوتری دیگر نیز قابل استفاده خواهد بود.